Geschiedenis

Bijna een halve eeuw tuinieren op ons complex. 

De vereniging begon ooit onder de naam volkstuinvereniging ‘De Kluitenduikers’ en is opgericht op 31 maart 1977, wat betekent dat de vereniging al meer dan 45 jaar bestaat. In die tijd had de vereniging ongeveer 40 tuinen in en rond Almere Haven, maar tegen 1985 was dat aantal gestegen tot zeker 1200 verspreid over verschillende complexen in Almere.

In de begindagen zag alles er heel anders uit voor de tuinders in Almere. Almere Haven was nog in aanbouw en de vereniging bestond uit drie grote complexen, waaronder ‘De Windhoek’, en vier kleine complexen. ‘De Windhoek’ was het grootste complex met 400 tuinen, terwijl de grotere complexen aan de rand van Almere Haven lagen en de kleinere complexen in de Rozenwerf, Wittewerf, Binnenhof en Hoekwierde lagen.

Deze tuinen waren oorspronkelijk bedoeld puur voor het tuinieren. Het was niet toegestaan om huisjes of andere constructies op de tuin te plaatsen en er mochten maximaal 4 eenruiterplatglasbakken per 100 m² tuin staan. De grootte van de tuinen varieerde van 60 m² tot maximaal 300 m² en een tuin van 100 m² kostte destijds minder dan ƒ35 gulden per jaar (omgerekend naar euro’s is dat nu ongeveer €14).

In 1987 splitste ‘De Windhoek’ zich af van ‘De Kluitenduikers’ en werd het NTV De Windhoek zoals we het nu kennen. Twee jaar later kwam daar het tweede grote complex bij genaamd De Gouwen met circa 250 tuinen. ‘De Windhoek’ werd opgericht op 13 januari 1988 en bestaat nu dus 35 jaar, maar er wordt al bijna 45 jaar getuinierd op die plek.

Zowel wij als onze zustervereniging ‘De Kluitenduikers’ behoren tot de oudste en een van de eerste tuinverenigingen in Almere. Een aantal decennia geleden was er echter een enorme terugloop van het aantal leden en stonden er te veel tuinen leeg, waardoor we moesten inkrimpen naar het complex zoals we het nu kennen.

Vandaag de dag, anno 2023, bestaat het complex uit 217 tuinen tussen de 100 m² en 300 m² met een gevarieerd aantal leden, tal van activiteiten en een gezellige sfeer.

 

Bouw clubhuis 1998

Nieuwe speeltuin