Informatie

Een verzameling van algemene informatie en downloadbare documenten.

Nutstuin Vereniging NTV de Windhoek!

Stap binnen in een oase van groen en gezelligheid, waar passie voor tuinieren en samenzijn hand in hand gaan. De Nutstuin Vereniging NTV de Windhoek is een prachtig complex gelegen in het groene hart van Almere, omgeven door weelderige tuinen en boeiende leden die hun liefde voor natuur delen.

Ons complex is een waar paradijs voor tuinliefhebbers, jong en oud. Het is een plek waar ervaren tuiniers hun groene vingers laten wapperen en beginners welkom zijn om hun eerste stappen te zetten in het rijk van tuinieren. Hier bij NTV de Windhoek geloven we in het delen van kennis en het stimuleren van groene initiatieven.

Wat ons echt bijzonder maakt, zijn onze inspirerende leden. Met diverse achtergronden en expertisegebieden brengen ze een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Of je nu een doorgewinterde tuinier bent op zoek naar nieuwe uitdagingen of gewoon wilt ontspannen te midden van de natuur, hier vind je gelijkgestemde zielen om mee te praten en van te leren.

De agenda van onze vereniging staat altijd boordevol activiteiten die onze leden verenigen. Van workshops en lezingen over tuinieren en duurzaamheid tot gezellige bijeenkomsten en tuinevenementen; er is altijd wel iets te beleven bij NTV de Windhoek. En laten we onze gezamenlijke tuindagen niet vergeten, waar we met z’n allen onze handen uit de mouwen steken en de tuinen laten bloeien in al hun pracht.

Onze vereniging is meer dan alleen een plek om te tuinieren. Het is een gemeenschap waar vriendschappen worden gesloten en waar we samenwerken om onze omgeving mooier en groener te maken. De Nutstuin Vereniging NTV de Windhoek is trots om een positieve impact te hebben op onze omgeving en om bij te dragen aan de levendige sfeer van Almere.

Dus, als je op zoek bent naar een plek waar je jouw passie voor tuinieren kunt uitoefenen, nieuwe mensen kunt ontmoeten en deel kunt uitmaken van een geweldige gemeenschap, zoek dan niet verder! NTV de Windhoek verwelkomt jou met open armen. Kom langs en ontdek zelf waarom ons complex het mooiste van Almere is.

We hopen je snel te zien bij de Nutstuin Vereniging NTV de Windhoek!

Klik hier de aanvraag Bouwvergunning

Beoordelings- en bouwcomissie:

 
De bouwcommissie ontvangt en beoordeelt de toegestuurde bouwaanvragen. Voor het bouwen van een kas of opstal, dient u een formulier  “aanvragen bouwvergunning” in te vullen en toe te sturen aan:
 
 
 
 
De tuincontrolecommissie bestaat uit drie enthousiaste leden, die regelmatig bijeen komen om de hun toevertrouwde taken naar behoren te vervullen. De commissie vergadert doorgaans in de kantine. De commissie stelt zich ten doel middels de uitvoering van haar taken het tuinieren zodanig te bevorderen, dat het bijdraagt aan een verantwoord tuinieren, zowel op het gebied van onderhoud aan tuinen en opstallen, agen, het houden van pluimvee en het verbouwen van gewassen, in het bijzonder van goedgekeurde aardappelen. Elke eerste maandag van de maand brengt de commissie verslag uit aan de leden van het bestuur.

Taken van de commissie
 • Vijf maal per jaar het uitvoeren van een tuincontrole. Hier wordt met name aandacht besteed aan verwaarlozing van de tuin.
 • Coördineren van tuincontroles (wie doet wat, wanneer, verslag)
 • Het verzorgen van de administratieve afhandeling.
 • Het verzorgen van brieven aan leden naar aanleiding van controles.
 • Controle op onderhoud van opstallen.
 • Controle op onderhoud tuinen.
 • Controle op het houden van pluimvee.
 • Controle op een juiste uitvoering van de aardappelvoorschriften ( staat het in de voorgeschreven vakken en zijn het goedgekeurde soorten)
 • Verslag uitbrengen in de bestuursvergadering.
Heeft u vragen op het gebied van genoemde taakvelden of wilt u ergens advies over, dan kunt u zich tot elk lid afzonderlijk wenden of een mail verzenden aan bbcommissie@dewindhoek.com.
Op ons tuincomplex is het verplicht, als men aardappelen wil telen, om elk seizoen maximaal een vierde deel van de totale tuinoppervlakte (dus incl. bebouwing) daarvoor te gebruiken.
In verband met het risico van aardappelziekte wordt elk jaar verplicht een ander deel voor het poten van aardappels aangewezen. Gerekend vanaf de officiële ingang van de tuin (waar het tuinnummer is geplaatst) wordt dit elk jaar in vakken van 1 t/m 4 ingedeeld. Elk vak mag maar één keer per 4 jaar voor aardappels worden gebruikt. Zie onderstaand overzicht.
U kunt ook het overzicht op een grote tekening in de kantine raadplegen.
Tuinders die wel aardappelen gaan telen, maar de pootaardappels niet bij de vereniging hebben besteld, worden vriendelijk verzocht dit te melden aan de tuin-beoordelings-commissie, e-mail adres: bbcommissie@dewindhoek.com of middels een briefje in de brievenbus van de winkel. Je N.A.K. label moet bekend zijn.

Groente-afvalpunten

De groente-afvalpunten kunnen worden gebruikt voor tuinafval zoals snoeihout, gras- en tuinproducten. Het afval dient er bovenop gegooid te worden, dus niet ervoor. Neem dus even een riek of een spitvork mee. Er liggen rijplanken.
Gelieve geen wortels van koolsoorten en geen aardappel– en tomatenresten te storten. Dit met het oog op ziektes als knolvoet, fytophtora (Plasmodiophorabrassicae) en het aardappelcysteaaltje. Vanzelfsprekend ook geen geverfd hout of plastic storten.
De groente-afvalpunten zijn ter plekke aangegeven doormiddel van bordjes en liggen rondom het complex in de singel.
 

Rechts bovenaan iedere pagina van de website vind je een knop met ons inschrijfformulier. Of klik hier. 

Na het invullen van het formulier stuur je deze naar secretaris@dewindhoek.com en maak het inschrijf bedrag over op onze rekening. Gegevens staan op het formulier.

Na de betaling ben je geassocieerd lid en mag je ook al meedoen met alle activiteiten op de vereniging. (Klik hier voor de agenda) Tevens wordt je aangemeld als lid bij de AVVN.

HET HUISHOUDELIJK REGELEMENT WORDT OP DIT MOMENT AANGEPAST!

 

 

Klik hier voor het HHR en bekijk hoe we het complex leefbaar houden.

De regels voor alle leden van de Windhoek zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en verder in de statuten. Het HR is door de leden vastgesteld om te zorgen voor een goede gang van zaken op de complexen. Het HR houdt ook rekening met de regels van de gemeente. 

Een paar regels in het kort:

 • Op uw tuin mag u groente, fruit en groente verbouwen. Ook mag u kippen houden (zie het HR voor details), maar geen kleinvee zoals schapen of geiten.
 • Het is de bedoeling dat het tuinieren zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurt en dat u uw tuin vrij houdt van onkruiden. Alleen bestrijdingsmiddelen die genoemd zijn in het HR mogen worden gebruikt. Gewassen moeten steeds op een andere plek worden geteeld (wisselteelt). Voor aardappels gelden aanvullende regels.
 • U dient rekening met elkaar te houden en geen overlast te veroorzaken.
 • Leden mogen niet op de tuin van een ander komen, tenzij de tuinder op die tuin en de TC daar toestemming voor gegeven hebben.
 • U mag een schuurtje of kas bouwen, als u de procedure in het HR volgt. In de meeste gevallen is hiervoor een bouwvergunning nodig.
 • U mag niet ’s nachts op de tuin verblijven, en geen dingen doen die niet in overeenstemming zijn met de wet of het huishoudelijk reglement. Ook mag u er geen dingen doen die niets met tuinieren te maken hebben (bijvoorbeeld sleutelen aan een auto).
 • Ieder lid (tot 70 jaar) met een eigen tuin dient een paar keer per jaar een zaterdagochtend te helpen op zijn of haar complex met het algemeen onderhoud (Algemeen werk). In overleg met TC of bestuur kan ook een vervangende dienst worden gedaan voor de vereniging.

Enkele keren per jaar wordt op de complexen een tuinschouw gehouden door de tuincontroleurs van de vereniging, waarbij wordt beoordeeld of tuinen wel voldoende bijgehouden worden en of opstallen aan de eisen voldoen.

Bij twijfel of iets wel volgens de regels is, kunt u het beste eerst overleggen met de Tuincommissie van uw complex. De tuincommissie (TC) zorgt er voor dat alles op het complex goed verloopt en is eerste aanspreekpunt bij problemen. De TC heeft de leiding op het complex en is bevoegd tot het nemen van besluiten en het opleggen van sancties op het complex.

Gebruik aanhangwagen vereniging                                         Voor huurovereenkomst klik hier

 De aanhanger wordt in principe alleen gebruikt tijdens de algemeen werk dagen voor het wegbrengen van tuinafval of ophalen van goederen t.b.v. de vereniging.

Als uitzondering is het voor leden mogelijk om gebruik te maken van de aanhanger voor tuingerichte zaken, zoals het wegbrengen van een afgebroken schuurtje, oude glasplaten enz. ( dus niet voor privé gebruik thuis). U kunt de aanhanger buiten algemeen werk dagen, indien open, in de winkel reserveren of daarvoor even bellen met Hein van der Horst 06-48625249

Als vergoeding vraagt de vereniging €10,- euro per keer met een maximum gebruik van 4 uur of €12,50 euro voor een hele dag.

De aanhanger mag alleen achter een minimaal WA verzekerde auto gebruikt worden en men dient hem weer schoon in te leveren. Ook dient men zelf voor een kentekenplaat te zorgen. Schade aan de aanhanger die niet kan worden verhaald op derden zal door de gebruiker aan de vereniging vergoed moeten worden. Hiervoor dient men vóór gebruik een verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Het uitlenen van de aanhanger is een service aan de leden. Als u hiervan gebruik wil maken, bel vroegtijdig even op of als de winkel geopend is, loop even langs om wat af te spreken zodat er ook iemand is die de aanhanger mee kan geven of innemen. Op dagen van algemeen werk is het in principe niet mogelijk om gebruik te maken van de aanhangwagen.

Pluimvee houden?

Er zijn wat belangrijke regels waar tuinders met pluimvee aan dienen te houden. 

Houdt u pluimvee? 

Bekijk dan deze pagina voor meer informatie!

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Nuts TuinVereniging de Windhoek vraagt (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens moet u verstrekken omdat wij die nodig hebben  voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de vereniging.  Tevens vragen wij u om een noodnummer in geval van een calamiteit. Daarnaast verstrekken wij uw NAW-gegevens aan de AVVN (www.avvn.nl), de landelijke organisatie voor hobbytuinders, zodat zij u periodiek het blad “De tuinliefhebber” kunnen toezenden. 

Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging. (secretaris@dewindhoek.com). Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen. Klik hier voor de overige rechten die u hebt.

Als u uw lidmaatschap opzegt, en er bestaan over en weer geen (financiële) verplichtingen meer, dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.  Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.  De website maakt gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan secretaris@dewindhoek.com. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Beste Tuinders,

Het jaar is begonnen en we hopen dat het voor iedereen een jaar wordt met een goede opbrengst van de groenten, fruit en bloemen die u op uw tuin hebt geplant.

De planningen voor de controle van de tuinen worden gemaakt en net zoals verleden jaar worden de data niet bekend gemaakt. We willen u er op wijzen dat een aantal dingen extra aandacht gaan krijgen in dit komende seizoen.

Het is erg prettig als u voor de aanvang van de plantperiode, uw tuin eens met een kritisch oog bekijkt. Al wat gaat doen aan de rommel die er op de tuin aanwezig is. De opstallen die in slechte staat van onderhoud zijn, na te zien en op te knappen. Planten die overgroeien naar uw buren en het pad, in goede vorm snoeien of begeleiden naar de oppervlakte van uw tuin. Het kan uw tuin direct een beter aanzicht geven. Het is de aanzet naar een opgeruimde tuin, die u dan in de loop van het jaar 
zo kan proberen te houden.

Het is voor ons als tuincommissie, te hopen dat het sturen van de voor u vervelende brieven, met 
verzoeken om de tuin er op een goede manier uit te laten zien, dan ook zo weinig mogelijk kan zijn.

Aandachtspunten voor 2023 zijn de bomen en struiken e.d. die overlast veroorzaken.
Tevens willen wij u verzoeken om de rand grond aan de buitenkant van uw tuin op hoogte te houden met het gras daar er  anders de mogelijk bestaat dat er met het maaien schade aan uw hek kan komen.

Indien uw tuin niet aan de doelstellingen voldoet, zullen wij u in eerste instantie  een brief sturen met het verzoek om dit binnen 21 dagen te verhelpen.

Na het verstrijken van deze periode krijgt u een tweede brief met het verzoek om bij de eerstvolgende bestuursvergadering aanwezig te zijn om een en ander toe te lichten. Indien er daarna geen aanwijsbare verbeteringen zijn aangebracht, zal het dagelijks bestuur u een brief sturen met daarin de aankondiging dat de huurovereenkomst wordt opgezegd.

        

          Met vriendelijke groet,

          De Tuin controlecommissie.

        

          Punten van de controle zijn: 

 • De hoeveelheid onkruid op uw tuin.
 • De hoogte (maximaal 1.80 meter)en breedte van de haag.
 • Buitenzijde van de tuin onkruid vrij houden. Let hierbij op uitstekende takken  en struiken, waar men bij het maaien van het gras last van kan hebben.  
 • Plaats van de aardappelen;  indien aardappelen onjuist zijn geplaatst deze direct verwijderen.  Alleen  goedgekeurde aardappelen poten. Indien er niet goedgekeurde aardappelen zijn, deze direct verwijderen en indien er aardappelen zijn gepoot die niet       via de winkel zijn gekocht maar wel zijn goedgekeurd,  het keuringslabel in de winkel inleveren.
 • Bijhouden van uw opstallen. Denk aan gescheurde ramen van uw kas (dit in verband met de veiligheid) en de staat van de omheining. Rommel op uw tuin die niet gerelateerd is aan tuinieren, verwijderen.

 

Er wordt elk voorjaar en najaar een algemene ledenvergadering gepland. Na goedkeuring door de leden zullen de notulen op deze pagina worden gepubliceerd. Deze beslissing is genomen tijdens de voorjaarsvergadering van 2023. De eerste gepubliceerde notulen zullen dus in het najaar verschijnen.

Waterpompen:
Waterpompen van de vereniging zijn geschikt om rechtstreeks water af te tappen voor het bijvullen van uw watertank(s). Om hiervan gebruik te maken, dient u zelf te beschikken over een door elektriciteit of benzine aangedreven waterpomp plus een dikke slang met klemkoppeling van minstens 10 meter of meer, afhankelijk van de afstand van uw tuin tot het afgiftepunt. Beschikt u over een elektrische pomp, dan heeft u ook nog een aggregaat nodig om stroom op te wekken.
 
Handmatig pompen blijft tijdens het aftappen gewoon mogelijk.
Voor vragen en technische gegevens kunt u terecht bij de Technische Dienst.