Welkom bij NTV de Windhoek

Vraag stellen voor de ALV van 26-11-2020

Viktor Aerts wil graag iederen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en belangstelling tijdens zijn ziekbed. Gelukkig gaat het weer een stuk beter met hem!!