Huren aanhanger

Gebruik aanhangwagen vereniging                                         Voor huurovereenkomst klik hier

Regelmatig krijgen bestuursleden de vraag of de aanhangwagen, gereedschap of machines van de vereniging ook privé gebruikt mogen worden. Het antwoord is wat het gereedschap en machines betreft: nee!  Deze mogen alleen   gebruikt worden door leden tijdens de algemeen werk dagen onder toezicht en met  instemming van  de verantwoordelijke begeleider ( leden van de tuincommissie).

Wat de aanhanger betreft; deze wordt in principe alleen gebruikt tijdens de algemeen werk dagen voor het wegbrengen van tuinafval of ophalen van goederen t.b.v.  de vereniging. Dit uitsluitend met goedkeuring en in overleg met de voorzitter van de tuincommissie: Jan Roetert of bij diens afwezigheid Jos Callaars.  Het gebruik wordt vastgelegd in een logboek (datum, tijd, persoon tuinnummer) i.v.m. verzekering en evt. schade.

De aanhanger mag alleen achter minimaal WA verzekerde auto’s worden gehangen (schade aan derden is dan mee verzekerd). De schade aan de aanhanger is dan voor  rekening van de vereniging.

Als uitzondering is het voor leden mogelijk om gebruik te maken van de aanhanger voor tuingerichte zaken, zoals het wegbrengen van  een afgebroken schuurtje, oude glasplaten enz. ( dus niet voor privé gebruik thuis).  U kunt de aanhanger buiten algemeen werk dagen, indien open,  in de winkel reserveren of daarvoor even bellen met Victor Aerts 036-5386000.

Als vergoeding vraagt de vereniging 10,00 euro per keer met een maximum gebruik  van 4 uur of 12,50 euro voor een hele dag.

De aanhanger mag zoals gezegd alleen achter een minimaal WA verzekerde auto  gebruikt worden en men dient hem  weer schoon in te leveren.  Ook dient men zelf voor een kentekenplaat te zorgen. Schade aan de aanhanger die niet kan worden verhaald op  derden zal door de gebruiker aan de vereniging vergoed moeten worden. Hiervoor dient men vóór gebruik een verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Het uitlenen van de aanhanger is een service aan de leden. Als u hiervan gebruik wil maken, bel vroegtijdig even op of als de winkel geopend is, loop even langs om wat af te spreken zodat er ook iemand is die de aanhanger mee kan geven of innemen. Op dagen van algemeenwerk   is het in principe niet mogelijk om gebruik te maken van de aanhangwagen.

Hopelijk is er zo wat duidelijkheid wat betreft het gebruik van de aanhanger.

Namens het bestuur.

Chris Dekker                                                    Voor huurovereenkomst klik hier