Pluimvee

chicken coop, farm, chickens-343942.jpg

Afschermplicht!

De afgelopen maanden zijn er in ons land verschillende uitbraken van vogelgriep geweest.
Niet alleen bij pluimveebedrijven, maar ook bij hobbyhouders.
Vogelgriep is een zeer besmettelijke dierziekte die vaak dodelijk is voor hoenderachtigen, watervogels en loopvogels.
Om verspreiding tegen te gaan en dieren te beschermen, gelden er in heel Nederland strenge voorzorgsmaatregelen voor iedereen die kippen of ander pluimvee houdt.

De recente afschermplicht voor hobbyhouders geldt sinds 5 oktober 2022.
Toch lopen er soms nog kippen los buiten rond.
Dat is niet alleen gevaarlijk voor de dieren zelf, maar zo kan bovendien de ziekte verder verspreid worden.

Wilde vogels kunnen vogelgriep hebben en de ziekte overdragen naar andere vogels als ze in contact komen met bijvoorbeeld kippen in de tuin.

Dit kan ook via vogelpoep gebeuren. Welke bijvoorbeeld wordt meegenomen het hok of de ren in onder iemand zijn schoenen.

De afschermplicht is er om te voorkomen dat pluimvee in contact komen met zieke wilde vogels en of hun uitwerpselen.

Als kippen of eenden besmet zijn met vogelgriep, gaan ze vrijwel zeker dood.

Om kippen af te schermen, hou je ze binnen of zet je ze in een ren.

Welke maatregelen dient men bijvoorbeeld te nemen:

Bezoekverbod:

Bezoekers mogen niet bij het afgeschermde pluimvee in de buurt komen.

Alleen de verzorger mag bij het pluimvee in de buurt komen.

Afschermen:

Er zijn verschillende manieren om pluimvee af te schermen.
Bijvoorbeeld door het pluimvee inclusief nachthok in een volière of ren te houden.

Voorkom dat uitwerpselen van voorbijvliegende vogels in de volière of ren terecht kan komen door bijvoorbeeld een zijl te spannen over deze bouwwerken. Of een dak op de volière of ren te plaatsen. En met schone schoenen en alleen de volière of ren te betreden.

Als aanvulling kan men bijvoorbeeld de volière of ren omheinen met een net zodat vogels en andere dieren niet in aanraking kunnen komen met het pluimvee.

Neem vogel en dier afschrikkende maatregelen door bijvoorbeeld (afschrik) linten te spannen en of CD’s op te hangen boven en om de volière of ren.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op en krijgt regelmatig meldingen van politie en burgers over het niet afschermen van kippen bij hobbyhouders.

De boetes van de NVWA voor het niet nakomen van het bezoekverbod en of de afschermplicht zijn niet mals te noemen en komen uiteraard inclusief alle bijkomende kosten voor rekening van de tuinder/ het lid.

Meer weten:

Klik hier voor informatie van de rijksoverheid.